Algemene voorwaarden

Science Fit V.O.F. is gevestigd te 5612 AS Eindhoven, Het Eeuwsel 57 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 82246068.

Geldig vanaf 1 november 2022.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Bij Science Fit staan wij voor transparantie. Het is van belang dat jij precies weet waar je aan toe bent, als je gebruik maakt van onze diensten. Door je bij ons in te schrijven of door een aankoop bij ons te doen, verklaar je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en ons privacy beleid. Heb je vragen m.b.t tot onze algemene voorwaarden en/of ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
 • Science Fit:
  Daarmee bedoelen we Science Fit V.O.F. en diensten en producten die worden aangeboden onder de naam Science Fit.
 • Lid: 
  Particulier die met Science Fit een overeenkomst sluit. Iemand kan (particulier) lid worden of een aankoop doen bij Science Fit als hij/zij een natuurlijk persoon is van 16 jaar of ouder. Science Fit kan vragen om de leeftijd aan te tonen door een geldig legitimatiebewijs op te sturen of te overhandigen.
 • Opdrachtgever:
  Zakelijke opdrachtgever die met Science Fit een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst:
  De overeenkomst ontstaat tussen Science Fit en het lid door inschrijving en/of het doen van een aankoop. Deze algemene voorwaarden horen ook bij de overeenkomst.
 • Ingangsdatum:
  De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving/aankoop.
 • Overmacht:
  Een niet aan Science Fit toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid,

  stroom- of internetstoring, computerhack, extreme file, extreem weer, pandemie, medische c.q.
  virale landelijke en/of mondiale crisis-situatie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van
  Science Fit kan worden verlangd.

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALING

 1. Science Fit mag de tarieven jaarlijks verhogen conform de CBS Prijs index Commerciële Dienstverlening.
 2. Science Fit levert de dienst zoals van een zorgvuldige en deskundige dienstverlener op dit gebied mag worden verwacht, maar (omdat het resultaat te veel afhankelijk is van de deelnemers en andere onbeïnvloedbare factoren) altijd in de vorm van een inspanningsverplichting.
 3. Science fit mag een deelnemer uitsluiten van deelname aan de dienst en/of de overeenkomst met een lid of de opdrachtgever per direct opschorten en/of opzeggen, als het gedrag van deelnemers, naar inzicht van de coach daartoe aanleiding geeft en/of als voorzetting van de dienst of het contract redelijkerwijs niet meer van de coach of Science Fit kan worden verwacht.
 4. Science Fit mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

ARTIKEL 3a: LID WORDEN (PARTICULIER)

 1. Lid worden kan uitsluitend door in te schrijven of door een aankoop te doen via de webshop van Science Fit. De webwinkel module, evenals het betalings- en factureringsysteem worden ondersteund door VirtuaGym B.V.
 2. Een lid dat inschrijft via de website heeft het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving, zonder opgave van reden, af te zien van het lidmaatschap. In art. 10c staat verder beschreven hoe beëindiging/opzegging in zijn werk gaat. Indien de 14e dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, dan loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. De herroeping is alleen kosteloos indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode (bv. door in te loggen in de smartphone applicatie, de leermodule van de website of door een afspraak in te plannen met een coach), dan kan Science Fit naar rato (lidmaatschap vanaf de dag van activering tot de dag van herroeping + eventuele losse consultatie) kosten in rekening brengen. Daarnaast dienen reeds ontvangen producten retour te worden gezonden. Eventuele kosten voor de verzending zijn voor rekening van het lid. Raakt het product kwijt of beschadigd tijdens het transport? Dan zal de waarde van het betreffende product bij het lid in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3b: DIENST AFNEMEN (ZAKELIJK)

 1. Science Fit brengt een offerte, prijsopgave of aanbesteding uit, met daarin: de looptijd van de overeenkomst, de opzegtermijn, de te leveren dienst(en), de kosten en tarieven (exclusief BTW, tenzij anders is vermeld), het aantal deelnemers (en hun eventuele eigen bijdrage), het aantal instructeurs, de tijdstippen, de benodigde apparatuur, de eventuele locatie (te leveren door opdrachtgever) en de benodigde faciliteiten (te leveren door opdrachtgever).
 2. Als de opdrachtgever de offerte, prijsopgave of aanbesteding tijdig en schriftelijk heeft geaccepteerd, komt een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Science Fit tot stand. De uitvoering van de dienst start pas na acceptatie door de opdrachtgever.
 3. De overeenkomst, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

ARTIKEL 4a: BESCHIKBARE LIDMAATSCHAPSVORMEN (PARTICULIER)

 1. Science Fit heeft diverse lidmaatschapsvormen die terug te vinden zijn op de website.
 2. Bij de inschrijving/aankoop kan worden aangeven welke lidmaatschapsvorm gewenst is voor de overeenkomst. De lidmaatschappen van Science Fit zien er als volgt uit:
  1. Metabolisme booster (bloedsuikermeting) incl. 6 maanden licentie voor de Science Fit applicatie
  2. Optimale fitheid (bloedsuikermeting en ademanalyse) incl. 6 maanden licentie voor de Science Fit applicatie
  3. Vet verbrander (ademanalyse) incl. 6 maanden licentie voor de Science Fit applicatie

ARTIKEL 4b: BESCHIKBARE DIENSTEN (ZAKELIJK)

 1. Science Fit heeft diverse beschikbare diensten die terug te vinden zijn op de website.
 2. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan worden aangeven welke dienst gewenst is voor de overeenkomst. De diensten van Science Fit zien er als volgt uit:
  1. Fysiek fit
  2. Totaal fit
  3. Kennis fit

ARTIKEL 5a: BESCHIKBARE ADD-ONS

1. Wij bieden, eventueel in aanvulling op je lidmaatschapsvorm, verschillende add-ons en losse producten aan. Het aanbod kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg de website voor het meest actuele aanbod.
2. Je kunt add-ons aanvragen en lossen producten los aankopen of direct afnemen bij het aangaan van je lidmaatschapsovereenkomst, maar het is ook mogelijk om tijdens de looptijd nog iets bij te kopen. De herroeping bij losse producten is eveneens alleen kosteloos indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de aankoop en het betreffende product niet gebruikt is in die periode.
3. De producten worden indien mogelijk per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op losse producten zijn art. 2 en art. 3a van overeenkomstige toepassing. In art. 8 staat verder beschreven hoe herroeping in zijn werk gaat.

  × Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday